अरण्यऋषीस पत्र - मारुती चितमपल्ली अरण्यऋषीस पत्र - मारुती चितमपल्ली Reviewed by Nilesh Desai on February 29, 2020 Rating: 5

काळ रात्र - भाग सहा

Nilesh Desai February 08, 2020
काळ रात्र     त्यावेळेस मला जाणवले ते एवढेच की माझ्या सर्वांगाभोवती त्या मळकट कपड्याचे आवरण तयार होत होते. बेलगामपणे ती शक्ती माझ्...Read More
काळ रात्र - भाग सहा काळ रात्र - भाग सहा Reviewed by Nilesh Desai on February 08, 2020 Rating: 5

काळ रात्र - भाग पाच

Nilesh Desai February 07, 2020
काळ रात्रं काळ रात्रं - भाग चारपासून पुढे  पर्याय हाच की आता माझ्याकडे करण्यासारखे काही नव्हते. फक्त आता पुढे काय होणार, याचीच वा...Read More
काळ रात्र - भाग पाच काळ रात्र - भाग पाच Reviewed by Nilesh Desai on February 07, 2020 Rating: 5

काळ रात्र - भाग चार

Nilesh Desai February 06, 2020
काळ रात्रं काळ रात्रं - भाग तीनपासून पुढे  खरेतर मला त्यातले काहीच समजले नव्हते. पानं पलटवून मी पुन्हा बेचाळीसाव्या पानावर गेलो. ...Read More
काळ रात्र - भाग चार काळ रात्र  - भाग चार Reviewed by Nilesh Desai on February 06, 2020 Rating: 5

काळ रात्र - भाग तीन

Nilesh Desai February 05, 2020
काळ रात्र काळ रात्र - भाग दोनपासून पुढे   सुरूवातीला मी ते बघून बुचकळ्यात पडलो. पेटीत फक्त एक जुन्या वळणाची डायरी होती, आणखी ...Read More
काळ रात्र - भाग तीन काळ रात्र - भाग तीन Reviewed by Nilesh Desai on February 05, 2020 Rating: 5

काळ रात्र - भाग दोन

Nilesh Desai February 04, 2020
काळ रात्र काळ रात्र - भाग एकपासून पुढे   तेव्हाचा तो निर्णय माझाच होता का...! याबाबत मी अजूनही साशंक आहे. कारण मला माझं मन नक...Read More
काळ रात्र - भाग दोन काळ रात्र - भाग दोन Reviewed by Nilesh Desai on February 04, 2020 Rating: 5

काळ रात्र - भाग एक

Nilesh Desai February 03, 2020
काळ रात्र       "निश्यात्तऽ... कलीकर्णायळ्ऽ.. पिच्छवाच्याळ्ऽ.. सम्भद्धीऽ... काळंभूर्गाळ्ऽऽ..."    मला खात्री आह...Read More
काळ रात्र - भाग एक काळ रात्र - भाग एक Reviewed by Nilesh Desai on February 03, 2020 Rating: 5

पिसाट वारं - भाग तीन

Nilesh Desai February 02, 2020
पिसाट वारं पिसाट वारं - भाग दोनपासून पुढे     पिसाटलेला वारा आमचा पाठलाग करतच होता. पण यावेळी त्याला दिशा होती. घुं..ऽऽ घुं..ऽऽ....Read More
पिसाट वारं - भाग तीन पिसाट वारं - भाग तीन Reviewed by Nilesh Desai on February 02, 2020 Rating: 5

पिसाट वारं - भाग दोन

Nilesh Desai February 01, 2020
पिसाट वारं पिसाट वारं - भाग एकपासून पुढे   तसा आमचा गोंधळ बराच होता. पण त्यातल्या त्यात मी इतरही आवाजांचा आढावा घेत होतो. मला ज...Read More
पिसाट वारं - भाग दोन  पिसाट वारं - भाग दोन Reviewed by Nilesh Desai on February 01, 2020 Rating: 5

पिसाट वारं - भाग एक

Nilesh Desai February 01, 2020
   पिसाट वारं        मे महीन्यातले दिवस होते. उन्हाळ्याच्या सुट्टीसाठी गावी येऊन आम्हाला तसे वीसेक दिव...Read More
पिसाट वारं - भाग एक पिसाट वारं - भाग एक Reviewed by Nilesh Desai on February 01, 2020 Rating: 5

इस्कोट - कोंबडी आणि कोरोना

इस्कोट - कोंबडी आणि कोरोना   हल्ली कोरोनाच्या बातमीनं मुंबई शहरात धुमाकूळ घातला होता. त्यामुळं नव्या वर्षात शक्य तितक्या लौक...

© Copyright 2019 मुक्त कथा. All Rights Reserved.. Theme images by enjoynz. Powered by Blogger.