अरण्यऋषीस पत्र - मारुती चितमपल्ली अरण्यऋषीस पत्र - मारुती चितमपल्ली Reviewed by Nilesh Desai on February 29, 2020 Rating: 5

काळ रात्र - भाग सहा

Nilesh Desai February 08, 2020
काळ रात्र काळ रात्रं - भाग पाचपासून पुढे     त्यावेळेस मला जाणवले ते एवढेच की माझ्या सर्वांगाभोवती त्या मळकट कपड्याचे आवरण तयार होत होत...Read More
काळ रात्र - भाग सहा काळ रात्र - भाग सहा Reviewed by Nilesh Desai on February 08, 2020 Rating: 5

काळ रात्र - भाग पाच

Nilesh Desai February 07, 2020
काळ रात्र काळ रात्रं - भाग चारपासून पुढे  पर्याय हाच की आता माझ्याकडे करण्यासारखे काही नव्हते. फक्त आता पुढे काय होणार, याचीच वाट पाहा...Read More
काळ रात्र - भाग पाच काळ रात्र - भाग पाच Reviewed by Nilesh Desai on February 07, 2020 Rating: 5

काळ रात्र - भाग चार

Nilesh Desai February 06, 2020
काळ रात्र काळ रात्रं - भाग तीनपासून पुढे  खरेतर मला त्यातले काहीच समजले नव्हते. पानं पलटवून मी पुन्हा बेचाळीसाव्या पानावर गेलो. अगोदरच...Read More
काळ रात्र - भाग चार काळ रात्र  - भाग चार Reviewed by Nilesh Desai on February 06, 2020 Rating: 5

काळ रात्र - भाग तीन

Nilesh Desai February 05, 2020
काळ रात्र काळ रात्र - भाग दोनपासून पुढे   सुरूवातीला मी ते बघून बुचकळ्यात पडलो. पेटीत फक्त एक जुन्या वळणाची डायरी होती, आणखी काहीह...Read More
काळ रात्र - भाग तीन काळ रात्र - भाग तीन Reviewed by Nilesh Desai on February 05, 2020 Rating: 5

काळ रात्र - भाग दोन

Nilesh Desai February 04, 2020
काळ रात्र काळ रात्र - भाग एकपासून पुढे   तेव्हाचा तो निर्णय माझाच होता का...! याबाबत मी अजूनही साशंक आहे. कारण मला माझं मन नकारात्...Read More
काळ रात्र - भाग दोन काळ रात्र - भाग दोन Reviewed by Nilesh Desai on February 04, 2020 Rating: 5

काळ रात्र - भाग एक

Nilesh Desai February 03, 2020
       "निश्यात्तऽ... कलीकर्णायळ्ऽ.. पिच्छवाच्याळ्ऽ.. सम्भद्धीऽ... काळंभूर्गाळ्ऽऽ..."    मला खात्री आहे, माझ्या मुख...Read More
काळ रात्र - भाग एक काळ रात्र - भाग एक Reviewed by Nilesh Desai on February 03, 2020 Rating: 5

पिसाट वारं - भाग तीन

Nilesh Desai February 02, 2020
पिसाट वारं पिसाट वारं - भाग दोनपासून पुढे     पिसाटलेला वारा आमचा पाठलाग करतच होता. पण यावेळी त्याला दिशा होती. घुं..ऽऽ घुं..ऽऽ....Read More
पिसाट वारं - भाग तीन पिसाट वारं - भाग तीन Reviewed by Nilesh Desai on February 02, 2020 Rating: 5

पिसाट वारं - भाग दोन

Nilesh Desai February 01, 2020
पिसाट वारं पिसाट वारं - भाग एकपासून पुढे   तसा आमचा गोंधळ बराच होता. पण त्यातल्या त्यात मी इतरही आवाजांचा आढावा घेत होतो. मला ज...Read More
पिसाट वारं - भाग दोन  पिसाट वारं - भाग दोन Reviewed by Nilesh Desai on February 01, 2020 Rating: 5

पिसाट वारं - भाग एक

Nilesh Desai February 01, 2020
   पिसाट वारं        मे महीन्यातले दिवस होते. उन्हाळ्याच्या सुट्टीसाठी गावी येऊन आम्हाला तसे वीसेक दिव...Read More
पिसाट वारं - भाग एक पिसाट वारं - भाग एक Reviewed by Nilesh Desai on February 01, 2020 Rating: 5

इस्कोट - कोंबडी आणि कोरोना

इस्कोट - कोंबडी आणि कोरोना   हल्ली कोरोनाच्या बातमीनं मुंबई शहरात धुमाकूळ घातला होता. त्यामुळं नव्या वर्षात शक्य तितक्या लौक...

© Copyright 2019 मुक्त कथा. All Rights Reserved.. Theme images by enjoynz. Powered by Blogger.